WERKWIJZE

Hoe gaat de Beursvloer in zijn werk? Wat mag wel en wat niet? Wanneer heb ik een match?


Op Beursvloer Ede kunnen (vrijwilligers)organisaties uit Ede en omstreken met hun hulpvragen terecht. Die hulpvragen kunnen bestaan uit:

  • extra handjes voor klussen/activiteiten
  • expertise die je zelf niet in huis hebt
  • materialen die je nodig hebt

Als dank voor de hulp levert de organisatie een leuke, gezellige, creatieve of lekkere tegenprestatie. 

Op Beursvloer Ede vinden ondernemers en bedrijven die open staan voor het maken van maatschappelijke impact, door het inzetten van hun medewerkers en het schenken van overtollige materialen, gemakkelijk een organisatie waar ze mee kunnen samenwerken. 

Het Beursvloer evenement is een soort speeddaten. Je gaat naar de categorie (lees hieronder welke categorieën er zijn) waar jouw vraag of aanbod betrekking op heeft en vindt daar de persoon waarmee je wilt matchen. Niemand heeft een eigen stand of staanplaats. Het is dan ook niet toegestaan om banners of andere atributen mee te nemen!

Voorbeeldmatches

Voorbeeld 1: Een toneelvereniging zoekt hulp bij het schrijven van een PR-plan. Een marketingbureau biedt deze kennis aan voor een bepaald aantal uur. Als dank ontvangt het bedrijf een aantal vrijkaarten voor de voorstelling en komt hun logo op alle uitingen te staan.

Voorbeeld 2: Een natuurorganisatie zoekt tuingereedschap. Een onderneming heeft deze regelmatig over en ze spreken af deze het komende jaar aan de organisatie te schenken. De natuurorganisatie organiseert als dank een mooie wandeling met lunch voor 10 personen.

Voorbeeld 3: Een zorginstelling voor ouderen zoekt een groep vrijwilligers die op vrijdagmiddag pannenkoeken wil bakken voor de lunch om daarna samen met de bewoners spelletjes te doen. Een lokale bank regelt een groep van 8 medewerkers die dit als teambuildinguitje invult.

Beursvloer Ede werft organisaties en bedrijven, bereidt iedereen voor, organiseert een prachtig evenement. De rest doen jullie zelf. Elkaar ontmoeten op de Beursvloer, met elkaar in gesprek gaan en kijken of jullie aanbod en tegenpresatie op elkaar kunnen afstemmen. Ben je het eens? Dan heb je een MATCH!

Onderstaande animatie geeft een goed beeld van de gang van zaken op een Beursvloer:

Met een slag op de gong komt de Beursvloer tot leven. Anderhalf uur lang zoeken vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties hét bedrijf of dé organisatie die hen aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht gaat helpen. Ze stellen zich aan de andere partij voor en proberen deze te interesseren voor hun missie. Hoekmannen brengen partijen bijeen. Iedereen praat met iedereen. Matches worden vastgelegd door een notaris. Nog een slag op de gong betekent het einde van de Beursvloer. Niet getreurd, veel matches komen tot stand in de aansluitende netwerkborrel of zelfs daarna.

Op Beursvloer Ede werken we met diverse categorieën die je op het evenement ook fysiek in de zaal ziet. Jouw aanbod of jouw vraag heeft betrekking op:

Materialen & faciliteiten

In deze categorie vallen kun je bij materialen denken aan laptops, printer, verf, hout, meubilair, servies, planten, kleding etc. Met faciliteiten bedoelen we aanbod of vraag naar een vergaderruimte, een opslag, een oefenruimte etc.

Expertise (juridisch, financieel, administratief, technisch, ict)

Alle soorten expertise die je zoekt of aanbiedt die niet vallen in de categorie marketing, communicatie of pr, vallen hieronder. Van jaarrekeningen maken, tot een bodemonderzoek uitvoeren tot het opstellen van contracten of het opschonen van de ICT. Ook het installeren van een keuken of het meteselen van een muurtje vallen hieronder.

Menskracht (klussen & activiteiten)

In deze categorie bied of vraag je extra hulp voor activiteiten met of voor een doelgroep zoals het verzorgen van een uitje. Maar ook extra hulp bij een opruimklus, verfklus, schoonmaakklus of tuinklus vallen in deze categorie.

Marketing, communicatie & pr

Denk bij deze catergorie aan aanbod of vraag  van het ontwerpen van een logo, website, flyer, banner of ander promotiemateriaal. Maar ook het schrijven van een goede tekst, het opstellen van een communicatieplan, een training social media. 

Hieronder een mooi voorbeeld van hoe een match tot stand komt:

Ondernemers/bedrijven

De Beursvloer is er voor ondernemers, bedrijven, businessclubs, rotary, onderwijsinstellingen die zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen.

Op de Beursvloer vinden zij gemakkelijk invulling voor:

- Sustainable Development Goals (SDG's)
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
- Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
- Medewerkersvrijwilligerswerk
- Social Return on Invesment (SROI)
- Corporate Social Responsibility (CSR)

Er zijn inmiddels vele termen voor bedacht, maar het doel is dat een bedrijf met haar medewerkers een maatschappelijke organisatie verder helpt. Wanneer deze maatschappelijke organisaties goed draaien, komt dit ten goede aan de samenleving! Een flink deel van hen maakt het verschil in én voor buurten, wijken en dorpen op tal van maatschappelijke opgaven. Ze doen dit uit zichzelf, in samenwerking met beroepsmatige organisaties en overheden, maar nooit 'in opdracht van'. Zij willen het beste voor de samenleving en daarvoor is het nodig dat, naast de gemeente en overheid, het bedrijfsleven helpt.

(Vrijwilligers)organisaties

De Beursvloer is er voor (vrijwilligers)organisaties die contact zoeken met partijen die hen kennis of capaciteit bieden om grotere projecten of klussen op te pakken. Op deze manier kunnen zij de samenleving draaiende houden en er zijn voor de medemens die het, om welke reden ook, (tijdelijk) moeilijk heeft. Of dat nu gaat over:

- eenzaamheid
- chronische ziekte
- verslavingen
- laaggeletterdheid
- mantelzorg
- dakloosheid
- armoede

Beursvloer Ede 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions