Werkwijze

Dé plek waar we handelen in diensten, helpende handen, netwerk, tijd en expertise. 


Op een Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. Je hoeft ook geen stand in te richten. De Beursvloer is er voor bedrijven en serviceclubs die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving waarvan zij deel uitmaken. Én de Beursvloer is er voor instellingen, verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, capaciteit of goederen. De Beursvloer legt combinaties waardoor honderden mensen in beweging komen en waarmee lokale samenlevingen verbeterd en versterkt worden. Deelnemen aan de Beursvloer is voor alle partijen geheel GRATIS. Ervaar zelf wat je in een halve middag netwerken kunt bereiken! 

Onderstaande animatie geeft een goed beeld van de gang van zaken op een Beursvloer:

Hoe gaat de beursvloer in z'n werk?

Met een slag op de gong komt de Beursvloer tot leven. Anderhalf uur lang zoeken vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties hét bedrijf of dé organisatie die hen aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht gaat helpen. Ze stellen zich aan de andere partij voor en proberen deze te interesseren voor hun missie. Hoekmannen brengen partijen bijeen. Iedereen praat met iedereen. Matches worden vastgelegd door een notaris. Nog een slag op de gong betekent het einde van de Beursvloer. Niet getreurd, veel matches komen tot stand in de aansluitende netwerkborrel of zelfs daarna.

Vrijwillige inzet voor de samenleving, daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen. Op de Beursvloer kom je de volgende vijf categorieën tegen waarin gehandeld wordt:

Materialen & faciliteiten

Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.

Advies (juridisch, financieel, technisch, ict)

Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick. 

Coaching, training & onderzoek

Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 

Menskracht, klussen & activiteiten

Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met als afsluiting een BBQ.

Marketing, communicatie & pr

Een marketingadviesbureau schrijft voor een verzorgingstehuis een communicatieplan. Als tegenprestatie mag het adviesbureau hun jaarlijkse sinterklaasfeest houden in het verzorgingstehuis en levert het tehuis 'sinterklaas'.

Hieronder een mooi voorbeeld van hoe een match tot stand komt:

Bedrijven

Bedrijven die zoeken naar mogelijkheden om impact te maken op de samenleving hetzij vanuit een MVO-beleid, Sustainable Development Goals (SDG's) of omdat ze een hart hebben voor Ede. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen help je een maatschappelijke organisatie verder. Vaak een klein gebaar met een een groot verschil.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar kennis, extra handjes om grotere projecten of klussen op te pakken of materiaal zijn van harte welkom.  Als dank voor de hulp die je krijgt vanuit het bedrijfsleven lever jij een leuke tegenprestatie. Zo ontstaat er een mooie samenwerking waar iedereen beter van wordt.

Beursvloer Ede 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions