Lokaal matchmaken van hart tot hart

< Ga terug

Onlangs werden we geinterviewd door De Indruk uit Ede om te vertellen over Beurvsloer Ede. Samen met Henk Hol van Meratus Hoveniers en Natasja van Alfen van Koffieluitjes vertelden we waarom we enthousiast zijn over het Beursvloerconcept.

Beursvloer Ede is hét evenement waarin lokale maatschappelijke organisaties en ondernemers elkaar vinden. Maatschappelijke Organisaties kunnen een hulpvraag indienen en ondernemers kunnen hulp beschikbaar stellen om zo lokaal invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Initiatiefneemster Angelique Ottens weet precies wat het succes van De Beursvloer is: laagdrempelig, lokaal én voor alle betrokken partijen ‘winstgevend’.

Lees hier het hele artikel. Lokaal matchmaken van hart tot hart

< Ga terug
Beursvloer Ede 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions